Okategoriserat

En kvinnodag vs ett helt liv på lika villkor?

Idag, fredagen den 8 mars, är det den internationella kvinnodagen. Denna dag instiftades redan år 1910. På FN:s initiativ blev Internationella kvinnodagen officiell år 1977.

Jag har i många år tyckt att den internationella kvinnodagen har spelat ut sin roll. Vad har det för betydelse att vi kastar ljus över kvinnornas situation i världen under en enda av årets 365 dagar, när problemet inte uppmärksammas under de återstående trehundrasextiofyra dagarna?

En risk som jag ser med en internationell kvinnodag, är att det bara blir den dagen, som vi sätter fokus på dessa frågor. Vi måste jobba med detta varje dag, året runt, om det ska bli någon skillnad.

Vi har kommit en bit fram i Sverige, men fortfarande finns det mycket kvar att göra. Så länge som en kvinna tjänar mindre pengar för samma jobb, blir bortgifta mot sin vilja, får sitt livsutrymme begränsat av heder och oskuld, så länge som polisen varnar kvinnor att gå ensamma på kvällar och nätter för att inte utsättas för oprovocerat våld…behöver jag fortsätta…-så länge som detta pågår behöver vi fortsätta att jobba med jämställdhet.

När alla dagar – året om – är lika mycket kvinnors som mäns då firar jag gärna Internationella kvinnodagen. Men innan dess avstår jag.

Jag vill inte ha en dag. Jag vill ha år. Jag vill ha liv på lika villkor.

Oavsett hur man tänker om internationella kvinnodagen, så tycker jag att det viktigaste är, att det inte endast är den 8 mars, som vi stannar upp och uppmärksammar flickor och kvinnors vilkor.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    tre × 2 =

    %d bloggare gillar detta: