Ekoutmaningen julen 2018 Grön jul 2018 Medveten Konsumtion

Ekoutmaningen nr.13 – Julbelysning kan innehålla skadliga kemikalier

Ekoutmaningen nr.13. Julbelysning kan innehålla skadliga kemikalier  kemikalieinspektionen har kommit med en rapport (ni hittar den HÄR) där de granskat  julbelysning och andra elektriska juldekorationer.
ekoutmaningen

Sammanlagt kontrollerades 120 produkter i projektet. 16 stycken innehöll otillåtna ämnen över gränsvärden i lagstiftningen. Det motsvarar 13 procent av de undersökta produkterna. 

De otillåtna ämnena som hittades i produkterna var framförallt bly och kortkedjiga klorparaffiner (SCCP).  Även  märkningen på samtliga 120 produkter granskades . Tre produkter (3 procent) saknade CE-märkning. 21 produkter (18 procent) saknade kontaktadress till tillverkare eller importör. Sju produkter (6 procent) saknade ID-märkning.

Det har trots allt  blivit bättre

Åren 2014-2017 var andelen elektriska produkter med otillåtna ämnen i halter över gränsvärdena 36-39 procent. Svanenmärkta ljus

Dagens utmaning: Kontrollera er julbelysning enligt listan nedan. Har ni någon av de “giftiga” byt ut den i såfall!

Listan

Kemikalieinspektionen har anmält eller kommer att anmäla nio företag till åklagare för misstänkta miljöbrott, alla företag som anmäls hade sålt julbelysningar eller andra elektriska juldekorationer. De julbelysningar som granskats i projektet införskaffades i november 2017.

Det är ingen stor hälsorisk med att ha julbelysning med farliga ämnen hemma. Men den totala mängden farliga kemikalier (cocktaileffekten) i många olika varor kan på sikt orsaka problem för både hälsa och miljö

Tidigare utmaningar

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    sex − två =

    %d bloggare gillar detta: