Artiklar

Nu svenska folket är det slutkonsumerat…

Nu svenska folket är det slutkonsumerat.  Det är den 29 mars. Våren har just börjat. Det känns inte så längre sedan år 2017 blev år 2018.  Men sett till de förnybara resurser vi förbrukar så är 2018 redan slut… Från och med i dag borde vi i Sverige inte konsumera något alls om vi har ambitionen att leva inom de ramar som vårt endaste jordklot har gett oss. Resten av året lånar vi resurser av kommande generationer. Vi nämligen idag uppnått vårt “rekommenderade” ekologiska fotavtryck.

 

Vad är ett ekologiskt fotavtryck?

Det enklaste sättet att förklara detta är att ni tänker er att det har snöat ute en natt. På gräsmattan ligger snön vit och orörd. När ni springer ut i snön lämnar ni tydliga fotspår efter er.

Bildresultat för spår i snön

På samma sätt lämnar vi genom vårt sätt att leva spår efter oss. Dessa brukar kallas för ekologiska fotavtryck. Hur stort avtryck vi lämnar efter oss beror på vår livsstil. Storleken varierar mycket från land till land. Uttrycket används för att visa hur mycket yta som behövs för att vi människor ska kunna leva som vi gör. Ekologiska fotavtryck brukar mätas i hektar. En hektar motsvarar ungefär en fotbollsplan. Det blir på detta sätt tydligt att jordens resurser inte kommer att räcka i framtiden om vi inte ändrar vårt beteende.

Hela världens befolkning har ett genomsnittligt avtryck på 2,3 hektar per person. Om jorden ska räcka i ramtiden får inte avtrycket inte vara mer än 1,9 hektar per person och år.  I Sverige förbrukas sju fotbollsplaner per person och år. Var och en som kan applicera multiplikationstabellen kan förstå att detta inte är hållbart. Om alla människor på jorden får samma levnadsvanor som vi i Sverige, skulle vi grovt räknat behöva tre jordklot, men vi har bara ett. Idag den 29 mars har vi svenskar uppnått vår kvot 1,9 hektar…

Hållbarhet på tre sätt

En del funderar kanske över hur jag resonerar kring konsumtion och hållbarhet eftersom min blogg spänner över båda dessa genrer. Jag vill därför reda ut eventuella frågetecken kring detta. Jag ser hållbarhetsbegreppet ur tre olika perspektiv: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. För mig innebär det följande:

  • Ekologisk hållbarhet handlar om att skydda miljön och hitta effektiva sätt att använda jordens resurser. Vi måste se över hur mycket vi använder och vad vi använder. Vi bör också titta på hur mycket av det vi använder som kan återvinnas.
  • Ekonomisk hållbarhet innebär att vi människor måste lära oss att inte leva över våra tillgångar. Vi kan helt enkelt inte handla för mer pengar än vi har i plånboken. Vi måste ha en god ekonomi, inte bara nu utan även i framtiden.
  • Social hållbarhet handlar om att ha ett väl fungerande samhälle. Viktiga delar för att ett samhälle ska fungera är lagar och regler, kultur och sammanhållning.

Min ambition är att mixa dessa kategorier. Min förhoppning är att alla  (oavsett inkomst) ska kunna leva ekonomiskt och ekologiskt hållbart i ett socialt hållbart samhälle!

Sprid Gärna Vidare så fler förstår allvaret i detta…

Glad Påsk!

 

 

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    fem × tre =

    %d bloggare gillar detta: