Artiklar

Den globala uppvärmningen är här och nu


Den globala uppvärmningen är här och nu. År 2018 var det fjärde varmaste året i modern tid. Bara tre tidigare år har haft högre medeltemperatur: 2015, 2016 och 2017. Vi talar inte längre om en situation där global uppvärmning är någonting i framtiden. Den är här. Det händer nu.

Högre medeltemperatur

Att 2018 är något svalare än de tre senaste åren är ingen signal om att uppvärmningen är på väg att stanna upp. Sammantaget är de senaste fem åren de varmaste sedan mätningarna inleddes 1880.

Sedan 1880 har jordens genomsnittliga yttemperatur ökat med runt 1 grad Celsius. Uppvärmningen beror till stor del på ökade utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären, orsakade av människan.

Klimatkrisen är verklig

Att möta obekväma sanningar är aldrig lätt. Som människor lever vi ofta hellre i en bekväm lögn än möter sanningar som gör oss obekväma. Dagens sanning handlar om klimatet. Den handlar om oss människor och hur vi lever.

Den handlar om att vi lever mitt i en kris, en klimatkris. Möjligen den största krisen i mänsklighetens historia. Något som ni säkert har hört eller läst om, men som ni inte riktigt tagit in. För hade ni tagit in allvaret i klimatkrisen så hade ni inte kunnat fortsätta leva som förut…

I denna obekväma sanning ingår det faktum att vi har tio år, kanske tolv, på oss att halvera våra utsläpp om vi ska ha en chans att undvika en total klimatkatastrof! Om vi misslyckas väntar en rad grava konsekvenser – temperaturen kommer att stiga, isarna smälta, vattennivåerna höjas, djurarter dö ut, grundvattnet sinar och människor kommer dö i svält och värmeslag.

Klimatkris vs Flyktingkris

Politikerna har sedan den stora flyktingvågen 2015 oroat sig över hur ohanterlig den krisen har varit. Men de verkar dock inte intresserade av att förhindra nästa flyktingkris, den som väntar om vi inte hindrar den globala uppvärmningen…

Snart är det för sent

Det här händer nu…det är på riktigt… Det minsta vi kan göra är allt vi kan. Detta inte är skrämselpropaganda, det är fakta. När det kommer till klimathotet behövs det nämligen inga skrämseltaktiker, för verkligheten är skrämmande nog i sig!

Vi måste enas och samlas – det är bara så vi kan rädda klimatet.

Sanningen kan ibland vara obekväm, men hellre leva i sanningen än i en lögn. För att ni kan och för att ni måste, innan det är för sent.

Källa: analyser från amerikanska rymdstyrelsen Nasa

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    arton − 5 =

    %d bloggare gillar detta: